"บริการด้านการให้คำปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งเครื่องจักร"

ตลอดจนการจัดวางระบบภายในอาคาร โรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้พลังงานอย่างชาญฉลาดเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโตไปได้อย่างยั่งยืน

ENERGY CONSULTANT​

บริการด้านการให้คำปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งเครื่องจักร ตลอดจนการจัดวางระบบภายในอาคาร โรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้พลังงานอย่างชาญฉลาดเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโตไปได้อย่างยั่งยืน

ENERGY AUDIT & SIMULATION​

CTW เราคือผู้พัฒนาระบบพลังงานภายในองค์กรที่ได้รับการรับรองให้เป็นทีมผู้ตรวจจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานอย่างถูกต้อง สามารถดำเนินการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนกลุ่มธุรกิจต่างๆ

PV SOLAR ROOFTOP

ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ PV เป็นระบบผลิตไฟฟ้าที่สะอาดและไม่จำกัดซึ่งสามารถติดตั้งบนหลังคาได้

 

ระบบจะผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ร่วมกับระบบจำหน่ายไฟฟ้า ช่วยลดค่าไฟฟ้ารายเดือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4 PIPE HOT & CHILLED WATER

ใช้งานน้ำร้อนได้อย่างไม่จำกัด จากด้านคอนเดนเซอร์ของเครื่องทำความเย็นแบบระบายความร้อนด้วยอากาศซึ่งจ่ายให้กับคอยล์ร้อนใน AHU แทนฮีตเตอร์ไฟฟ้าเพื่อควบคุมคุณภาพของอากาศที่ปล่อยออกมา

เมื่อข้อจำกัดการนำเข้าความร้อนสำหรับเครื่องปรับอากาศลดลง ดังนั้นการใช้พลังงานสำหรับระบบ HVAC จึงลดลงตามไปด้วย

HEAT RECOVERY VENTILATOR

HRV ได้รับการออกแบบมาเพื่อนำความเย็นกลับคืนจากอากาศเสีย และแลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศบริสุทธิ์ภายนอกผ่านตัวแลกเปลี่ยนความร้อน ส่งผลให้เราได้รับอากาศบริสุทธิ์ที่มีอุณหภูมิต่ำ

เมื่อข้อจำกัดในการทำความเย็นสำหรับเครื่องปรับอากาศลดลง ดังนั้นการใช้พลังงานสำหรับระบบ HVAC จึงลดลงตามไปด้วย

FRESH AIR w/ HEAT RECOVERY

อากาศสะอาดที่มีความร้อนและความชื้นจะถูกส่งผ่าน PHE (ด้านต้นน้ำ) เพื่อระบายความร้อน จากนั้นจะส่งผ่านไปยังคอยล์ทำความเย็นเพื่อลดความชื้น และหมุนเวียนกลับไปที่ PHE (ด้านท้ายน้ำ)

เพื่อให้เกิดความร้อนซ้ำก่อนจ่ายอากาศที่สะอาดไปยังพื้นที่ที่กำหนด

error: Content is protected !!